Кыс кижиниң каасталгазы, кедер ужур-утказы

Чүге Тывада кыс кижилер шаандан тура үргүлчү каасталга кедип чораан? Назы-хар аайы биле каасталгазын канчалдыр солуп турган? Каасталга бүрүзүнүң ужур утказы чүвел? Ол айттырыгларга Национал музейниң фондуларының ажылдакчылары харыыларны берип турар…

Прочитать статью полностью…