Рубрика «Медээ Тыва черде»

Национал архивиниң баазазында тургустунган “Төөгү-культура өнчү салгалының кадалакчылары” хөй-ниити организациязының кииргени “Тыва эки турачыларга тураскаадыг” деп төөгүнү катап тургузар төлевилелдин чоргузуп турар ажылынын дугайында Медээ Тыва черде деп дамчыдылга.