«Поговорим по-тувински» — «Тывалажыылам»

Национальный архив Тувы начинает цикл публикаций о красоте и богатстве тувинского языка.

Первый урок — Бирги кичээл.
Встреча — Ужуражыышкын. Приветствие — Байыр чедирери (в скобках даны варианты слов).

— Можно войти? – Кирип болур бе?
— Да, войдите – Ийе, кириңер.
— Здравствуйте! – Экии!
— Пройдите сюда (туда) – Бээр (мынаар) эртиңер.
— Садитесь – Олуруңар.
— Спасибо – Четтирдим.

Бо хүнден эгелеп Тыва Республиканың Национал архиви тыва чоннуң төрээн дылы болгаш аас-чогаалы-биле таныштырылгазын эгелээр-дир.

Амгы үениң тыва чонувустуң чамдык хамаатылары элээн тыва сөстерни шын эвес ажыглап, бижип турарын демдеглээр-дир бис.

Чижелээрге, «Огой», «Чоолар», «Шей, шейк», «Нян» деп хөй-ле социал четкилерде нептереңгей ажыглатынып турар сөстер тыва дылывыска кандыг-даа хамаарылга чок. Тыва уксаалыг сөстерни көнгүс өске уткалыг азы көнгүс утка чок бижип, чугаалап турар. Бо сөстерни тыва дылда шын чугаалаарын, бижиирин сагындырар-дыр бис.

Огой – Болгай;
Чоолар – Чугаалаар;
Шей, шейк – Шээй;
Нян – Ыйнаан.