Өг-бүле кижиниң сүзүү

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң шиитпири-биле 2024 чылды Россияда Өг-бүле чылы кылдыр чарлаан.

Тыва Республиканың Национал архивтиң тыва өг-бүлениң ёзу-чаңчылдары-биле таныштырылгазы.

Уругларның ырлары

Дээр бүргей бээрге:
Хүннээрек – Хүннеп кел!
Хөлеге – Көже бер!
Аккыр булут
Ам-даа кел-ле!
Кара булут
Харын ыра!
Эчик-эчик,
Экис-экис!

Кара булут, ыңай бар,
Ак булут, бээр кел,
Хүнчүгеш, чедип кел,
Чылыдып, чедип кел!

Хүннээрек, хүнней бер,
Хүрең инек оъттазын!
Хамнаарак, хамнай бер,
Хам уруг ойназын!

Куулар Ч.Ч. — Матпаадыр. – Тываның ном үндүрер чери. – Кызыл — 1991. – 36-37-ги арыннар.